Νερόμυλοι

Σε αντίθεση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων, η Άνδρος διαθέτει άφθονα τρεχούμενα νερά. Ήταν επόμενο λοιπόν, να χρησιμοποιηθεί η δύναμη του νερού.

Δημιουργήθηκε έτσι ένα μεγάλο δίκτυο νερόμυλων – αφού η χρήση του νερού ως κινητήριας δύναμης έχει έναντι του ανέμου το συγκριτικό πλεονέκτημα της σταθερότητας και του ελέγχου – που λειτουργούσε ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών.

Στην περιοχή του Κορθίου σώζονται περισσότεροι από 40 νερόμυλοι, άριστα δείγματα προβιομηχανικής τεχνολογίας. Οι περισσότεροι βρίσκονται στα Διποτάματα, υπάρχουν όμως και στα χωριά Αηδόνια, Βουνί, Πίσω Μεριά, Επισκοπείο, Ρωγό κα.