Περιστεριώνες

Οι περιστεριώνες είναι κατάλοιπο της φεουδαρχίας που επικράτησε κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας (1207-1566). Ο φεουδάρχης ήταν αυτός που έτρωγε το κρέας των περιστεριών και ο κολίγος (δουλοπάροικος) είχε μόνο το δικαίωμα να πάρει τη κοπριά για λίπασμα.

Οι περιστεριώνες της περιοχής του Κορθίου είναι επηρεασμένοι από τους αντίστοιχους της Τήνου, που πρέπει να ήταν και το πρότυπό τους στη περίτεχνη εξωτερική διακόσμιση. Όσο βοριότερα κατευθυνόμαστε στην Άνδρο τόσο οι περιστερεώνες γίνονται πιο απλούστεροι.